31.3.16-4.2.16

indiephotobook

יריד ספרי צילום
יתקיים בימים חמישי-שבת 31/3-2/4
במסגרת היריד יימכרו ספרי צילום של עשרות אמנים
שעות פעילות היריד:
חמישי 19:00-22:00
שישי 10:00-15:00
שבת 10:00-16:00
בחמישי בערב תפתח התערוכה "יוצא לאור" - הצצה לספרים שנמצאים עדיין בתהליך עבודה.
המציגים: פראנס לבה-נדב, רמי מימון וחיים דעואל לוסקי.

Indieprint במהלך היריד יימכרו הדפסות של עבודות נבחרות של חברי הגלריה

בשבת יתקיימו שני אירועים במסגרת היריד:
12:00 שיחה עם נועה בן-שלום על ספרה "הס - ישראל פלסטין 2000-2014"
14:00 פאנל עם מספר ממשתתפי היריד שיספרו על ספריהם
הרכישה תתאפשר במזומן ובצ'קים בלבד