קול קורא לאמנים ואמניות: 

חממת פיס לאמנות בשיתוף אינדי גלריה שיתופית לצילום


חממות פיס לאמנות ועיצוב:

מועצת הפיס לתרבות מזמינה אמנים ואמניות להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית חממות פיס לאמנות. התכנית נולדה כמענה לאתגרי הקורונה ומתוך כוונה לאפשר לאמנים ואמניות להמשיך וליצור במסגרת 'עוטפת' מבחינה מקצועית, תקציבית וחברתית, גם כאשר עולם התרבות נעצר וחדל מפעילות והמוזיאונים סגורים.

8 החממות בתכנית מתקיימות במוזיאונים וגלריות ברחבי הארץ. 

חממת פיס לאמנים ואמניות מציעה מסגרת ליצירת עבודה חדשה בליווי מקצועי, מענק כספי בסך 40 אלף ש"ח (כולל מע"מ) לאמן.ית ותערוכה קבוצתית. המענק מיועד לשכר אמן.ית ולחומרים להפקת העבודה החדשה. המענק ישולם ע״י הפיס ישירות לאמנים ולאמניות. 

אמנים ואמניות יכולים להגיש מועמדות לעד 2 חממות ולהשתתף בחממה אחת בלבד. (אמנים ואמניות שיגישו מועמדות ויתקבלו לשתי חממות ידרשו לבחור חממה אחת). 


חממת פיס לאמנות בשיתוף אינדי גלריה שיתופית לצילום: 

החממה מיועדת לקהילת האמנים והאמניות אשר הפרקטיקה שלהם.ן מבוססת עדשה (צילום, וידאו ארט, פוטו אינסטליישן, קולאז׳ צילומי ועוד), הנמצאים בשלב של אמצע קריירה, מתוך כוונה לעודד ולתמוך בהמשך פיתוח מקצועי, להעניק ליווי אישי אוצרותי במקביל לשיח עם א.נשים מתחום התיאוריה והביקורת של האמנות והצילום. 

בחממה ישתתפו 6 אמנים ואמניות אשר החלו להציג תערוכות יחיד וקבוצתיות בגלריות ובמוזיאונים מאמצע שנות התשעים ובעשור הראשון של שנות האלפיים, ופועלים.ות בשדה האמנות והצילום המקומי באופן רציף.


לוחות זמנים:

 • הגשת מועמדות:  15.2-10.3.2021

 • תשובות למועמדים.ות:  25.3.2021

 • תחילת פעילות החממה: 18.4.2021

 • מפגשי החממה יתקיימו אחת לשבועיים בימי ראשון (פרט למקרים בודדים) לתקופה של כ-6 חודשים, במקביל יתקיימו ביקורי סטודיו אישיים. 

 • בתום תקופה זו ועד להצגת תוצרי החממה ימשיכו אמני.ות החממה לעבוד בליווי אוצרת החממה.

 • תוצרי החממה יוצגו בתערוכה שתתקיים בחודש יוני 2022.


תנאי קבלה לחממה:

 1. אמנים.ות יגישו בקשה אחת בלבד למועצת הפיס לתרבות ולאמנות בשנת 2021. יודגש כי אמנים.ות המגישים.ות מועמדות לחממות, לא יוכלו להגיש בקשות למענק במסגרת הקולות קוראים של מועצת הפיס שפורסמו בינואר 2021 (לדוגמא מענק בקטלוגים, ספרי אמן וכד').

 2. אמנים ואמניות יכולים להגיש מועמדות לעד 2 חממות ולהשתתף בחממה אחת בלבד. (אמנים ואמניות שיגישו מועמדות ויתקבלו לשתי חממות ידרשו לבחור חממה אחת).

 3. האמן.ית הציג.ה תערוכת יחיד אחת לפחות והשתתף.ה בלפחות - 4 תערוכות קבוצתיות. 

 4. האמן.ית מתחייב.ת להשתתף בכל פעילויות החממה, בהתאם לתכנית וללוחות הזמנים שנקבעו על ידי גוף התרבות המנהל את החממה. תכנית החממות תחל באפריל 2021 ותימשך עד יוני 2022. 

 5. האמן.ית בעל.ת אזרחות ישראלית.

 6. האמן.ית יוצר.ת אמנות מבוססת עדשה (צילום, וידאו ארט, פוטו אינסטליישן, קולאז׳ צילומי ועוד) כחלק מפרקטיקה אמנותית רציפה וארוכת שנים. 

 7. אמנים.ות בשלב של אמצע קריירה, אשר החלו להציג תערוכות יחיד וקבוצתיות בגלריות ובמוזיאונים מאמצע שנות התשעים ובעשור הראשון של שנות האלפיים, ופועלים.ות בשדה האמנות והצילום המקומי באופן רציף. 


צוות החממה: 

אוצרת החממה: אילנית קונופני

בין הצוות המקצועי: יונתן אמיר, ד״ר נעם גל, יאן טיכי, טל יחס, הדס מאור, ד״ר ורד מימון, נירית נלסון, ד״ר רותם רוזנטל, גלעד רייך ועוד. 


תכנית החממה:

 • אוצרת החממה תלווה את אמני.ות החממה לכל אורכה, הן באמצעות ביקורי סטודיו והן במפגשים קבוצתיים. 

 • הצוות המקצועי של החממה הכולל אוצרים.ות ותיאורטיקנים.ות יקיימו ביקורי סטודיו אישיים ו/או יעניקו הרצאות בתחום התמחותם.ן במפגשים הקבוצתיים. 

 • הנושאים שידונו במסגרת המפגשים הקבוצתיים ייבחרו בהתאם לצרכים ולאופיים של האמנים.ות שייבחרו לחממה. 

 • החממה תספק לאמנים.ות אפשרות להעמיק את העשייה האמנותית שלהם.ן תוך מתן משוב הדדי וחילופי רעיונות, עידוד לשיתופי פעולה בידע, בניסיון ובעשייה אמנותית. 

 • החממה תעניק כלים לחיזוק העשייה וקידום התפתחות גוף עבודה עתידי, העמקת היכרות עם פלטפורמות מקומיות ובינלאומיות הפתוחות בפניהם.ן, תוך דגש על שיתופי פעולה בין אמנים.ות ובין מוסדות. 

 • החממה תעודד את משתתפיה ליזום וליצור שיתופי פעולה עם חברי.ות גלריה אינדי.

* יתכנו שינויים בהתאם לנסיבות וצרכי האמנים.ות.


אינדי גלריה שיתופית לצילום:

אינדי גלריה שיתופית לצילום - עמותה ללא מטרות רווח, שחבריה מונים 15 אמנים.ות שבמרכז עבודותיהם.ן ניצב המדיום הצילומי. גלריה אינדי הינה הגלריה היחידה בארץ המוקדשת לצילום ופועלת מעל עשור כמרכז המקדם צילום עכשווי ותרבות חזותית. 

מטרתה להעשיר את השיח המקומי סביב צילום לקהילת הצלמים והצלמות המקומיים ולקהל הרחב, לקדם אמנים ואמניות ותיקים וצעירים וליזום שיתופי פעולה ביניהם.ן. 

החממה תתקיים בגלריה אינדי, ברחוב צ׳לנוב 42 תל אביב-יפו ובמקומות נוספים בהתאם לצרכי החממה. ככל שיידרש בהתאם להנחיות משרד הבריאות תופעל החממה באמצעות מערכת זום.


צרופות: 

אמנים.ות המגישים.ות מועמדות נדרשים.ות לצרף למועמדותם.ן:


 1. קורות חיים מלאים (עד ארבעה עמודים בקובץ pdf):

     - קו"ח מקצועיים (הכוללים: פרטי קשר, לינק לאתר, לימודים, פרסים, מלגות, אוספים וכו׳). 

     - רשימת תערוכות יחיד וקבוצתיות בהם השתתפו בציון מועד, מקום ושם תערוכה.

 1. תיק עבודות עם עד 20 דימויים ו/או לינקים לעבודות וידאו (בקובץ pdf עד משקל 15 מגה). אפשרי לכלול בתיק עבודות המוגש, דימויים ו/ או סקיצות מהפרויקט המוצע. 

 2. פרט.י על פרויקט שהתחלת לעבוד עליו לאחרונה ו/או האם יש פרויקט שהיית מעוניין.ת לממש במהלך החממה (עד 300 מילה בקובץ pdf).

 3. צילום ת.ז.


קריטריונים לבחירת האמנים.ות: 

1. הניסיון המקצועי של האמן.ית בהתייחס לעבודות קודמות ולקורות החיים 

2. תיק עבודות

3. התרומה המקצועית של החממה לקידומו.ה של האמן.ית

4. האמן.ית ניסח.ה פרויקט שהחל.ה לעבוד עליו ו/או שאותו מעוניין.ית לממש בחממהלהרשמה: https://forms.gle/2rL1jfYDrXJGFWca8

מועד אחרון להגשת מועמדות 10.3.2021 במייל: [email protected]


לשאלות ותהיות : [email protected]


בהצלחה!