PDP | Push Da Pins

'אינדי' מקיימת סדרת תערוכות בזק, לסופ"ש אחד בלבד, תחת השם PDP.

בסדרה זו, מוזמנים אמנים שאינם חברי הגלריה, להציג עבודות חדשות, ניסיוניות או כאלו המייצגות תחילתו של תהליך או כיוון חדש של האמן.

שם הסדרה לקוח מאופן תליית העבודות בחלל: נעיצת סיכות בקיר.