7x7

שבע.ה צלמים.ות X שבע דקות

,ביום שלישי 27.12.22 בשעה 20:00 יעלו זה אחר זה שבעה צלמות וצלמים
.לשבע דקות כל אחד ואחת, לספר ולהציג מעבודותיהם.ן
הפורמט (ששואב השראתו מאירועי ה׳פצה קוצ׳ה׳ הפופולאריים)
,מאפשר מפגש אינטימי, אמיתי, קרוב, מעורר השראה, מרגש
.ובלתי אמצעי בין היוצרים.ות ופועלם.ן לבין הקהל


:המשתתפים.ות

דניאל צאל

טל שוחט

לי אורפז

מירי דוידוביץ׳

נעמה רונה

רונן זן

רועי קופר

.יזם ואוצר: האמן עדי ברנדה, בשיתוף עם גלריה אינדיהאירוע יתקיים בת״א תרבות קריית המלאכה, שביל המרץ 6 תל אביב- יפו

מספר המקומות מוגבל.