17.9.15-10.10.15

------------------------------------

תערוכתו של שרשן הינה שילוב בין שתי תערוכות שלו שהוצגו בוורשה בשנים 2012 ו-2015. החיבור בין העבודות מתקיים על הציר שמקשר בין המשיכה של האמן לרעיון של ה׳דימוי שבא אחר הדימוי׳ בקולנוע לבין המונטאג׳ הצילומי והתוצר החדש שהוא מביא עימו. שרשן עוסק בפרשנות האינסופית שניתנת להיסטוריה, ביכולת המשתנה תדיר לקרוא את ההיסטוריה בצורה שונה, בהתאם לזוית בה בוחר הצופה לפרש אותה ובשאלה האם מה שיכל לקרות, אך לא קרה, נושא את אותו משקל היסטורי כמו מה שאכן קרה. עבודותיו של שרשן מאפשרות בחינה של צילום ככור היתוך בין עבר לעתיד, חיבור בין הממשי ללא ממשי, היכן שההיסטוריה והחלומות נפגשים. 
 
Tomasz Szerszeń_Histories of Cinema and Other Stories, 2015
Tomasz Szerszeń_Infected by Strzemiński, 2013
Tomasz Szerszeń_You. Me. Things, 2012
Tomasz Szerszeń_Tristes tropiques, 2015