3.3.16-26.3.16

אוצרת | כרמית בלומנזון

-----

העבודות בתערוכה עוסקות במסורת המתייחסת למסעות, הפלגות ונדודים ימיים ומציפות את הסימבוליות של הכמיהה אל מרחבי הבלתי מושג של עולמות אסוציאטיביים הקשורים להתחדשות, נדודים וחיפוש שאינו מסתיים לעולם.