21.21.16-21.01.17

אוצרת |ד"ר אורלי שבי

התערוכה אורישש הינה חלק שלישי בחקירת הקשרים שבין צילום וזיכרון העוסקת בנושא בית הורי. דירת ההורים תועדה על ידי במשך שנה בשנת 2006 בתהליך אינטנסיבי ופרטני החושף את המעבר מבית חי ומלא - עד לריקונו המוחלט. הצילומים מתארים את המראה הכללי של הבית כמו גם חפצים שהיו צפונים בו במשך שנים במגירות וארונות. באופן ההצבה בתערוכה זו, אני מבקשת לייצר שיחזור של בית הורי בהסתמך על התיעוד הצילומי ואובייקטים שנותרו ממנו. מהלך זה חותר לעמת את הממשי עם אקט התיעוד כחלק מדיון על ניסוח מרחב הזמן בצילום.

 

 
הצבת תערוכה צילום: אלי סינגלובסקי
הצבת תערוכה צילום: אלי סינגלובסקי
הצבת תערוכה צילום: אלי סינגלובסקי