04.01-03.02.18

ליווי | איתן בן משה

התערוכה חושפת טפח מתהליך עבודה משותף שקיימו לאורך השנה האחרונה שתי האמניות. העבודה  נעה סביב יחסי גוף-אובייקט, כאשר האובייקט מיוצר תמיד ביחס לתנוחת איברי הגוף המונח או המתוח עליו. בתוך מפגשים אלו עם האוביקטים שהן מייצרות עבורו, נערכו מספר ניסויים מתועדים. הניסויים בודקים את היחסים בין שלושה קטבים: מצב הנפש/ הרוח, מצב הגוף- שרירים /עצמות, והאובייקט. מעמדו של האחרון גבולי, בין מכשיר סמי-רפואי לאובייקט פיסולי.

איה וחן סיימו יחד את לימודי ההמשך בבצלאל, יוצרות באופן עצמאי ובמקביל יחד. 

שם התערוכה נלקח מווידאו בו מתועד אחד הניסויים, שבאופן חריג אינו משתף אובייקט חיצוני אלא חושף את שתי האמניות ברגע ספק אינטימי ספק ניסויי.