15.11.18-15.12.18

בעבודותיו החדשות ממשיך טל ניסים לעסוק בפירוק והבניה מחדש באמצעות מניפולציות דיגיטליות,אך הפעם נוגעות עבודותיו בניסיון להגדיר את זהותו האישית של האמן.דרך דימויים של הרס וחורבן,ושבהם נמזגות זהויות קולקטיביות ופרטיות,מעלה ניסים שאלות על היסטוריה, תרבות, מגדר,מקום,והאופן שבו אלה מבנים ומקבעים את הזהות האישית.