3.10.19 - 9.11.19

נעמה פורת שבה עם מצלמתה, בכמה דרכים וצורות, מן העיר ושוליה אל "הסביבה שלה", אל הכפר והבית בוואדי, ומציגה צילומים ועבודות וידאו "משם", כמו רגעים וקטעים מן המהלך המתמשך ומבטים על מה שכרוך בו.

עבודותיה של פורת מאופיינות בחידתיות ופרטים מטרידים. גם התנועה בין לבין (והעמידה על הסף) מאפיינת את עבודתה של פורת - בין בנייה, עיצוב והוספה לבין הרס, התפרקות וגריעה; בין חומריות, אדמתיות ודימויים יציבים לבין אי בהירות, טשטוש והתאבכות.