ניו יורק
אוגוסט 2021

New York
August 2021


תאריך פתיחה 6.1 בשעה 20:00

תאריך סגירה 5.2

על התערוכה-

תערוכתו של גלעד בר שלו ״ניו יורק אוגוסט 2021״ היא המשך ישיר למסעו התיעודי בארה״ב.

הגישה הישירה של גלעד והקשר שנוצר במפגש עם המצולמים מבקשים להציג אנשים בסביבתם הטבעית, תוך שמירה על איזון בין כניסה לעולם שלהם, לשמירה על מרחבם האישי


קטלוג התערוכה