Boaz Tal | How do you photograph void


אינדי גלריה שיתופית לצילום מתכבדת להזמין לפתיחת התערוכה
 

בועז טל
איך מצלמים אֵין

 
 
אוצרת: רונית עדןפתיחה: יום חמישי, 18.1.24 בשעה 19:00
נעילה: יום שבת, 17.2.24 בשעה 15:00


 

על התערוכה:


בתערוכה "איך מצלמים אֵין" יוצגו צילומים שצילם בועז טל בשנתיים האחרונות לחייו. צילומים אלה
הם חלק קטן מתוך מאות אשר נמצאו אצלו במחשב והם חושפים את עולמו הפנימי ועל מה בחר
להתעכב החל מהשנה בה גילה שהוא חולה ועד פטירתו.

קטלוג התערוכה
אירועים במהלך התערוכה:

שיח גלריה עם האוצרת רונית עדן ודנה טל שגב
ביום שבת 20.1.24 בשעה 12:00

שיחה עם דויד גריבס: "אצבע קלה על ההדק"
ביום שבת 3.2.24 בשעה 12.00

שיחה עם עדי נס
ביום שישי 16.2.24 בשעה 12.00