05.05.2011-31.05.2011

אוצרת: נורית ירדן


שָמַיִם

מיכלים, מכולות

שיכונים

ערימות, בניינים

קוביות

מבצרים

בתים, קומות

שכבות, חוֹמות

מבנים

מבודדים

צבעוניים, אפורים

מוארים

מוצלים

אדמה


 
מיכלים 2011 73X110
מיכלים 2011 73X110
מיכלים 2011 73X110
מיכלים 2011 73X110
מיכלים 2011 73X110