תצלומים מכוננים

 אורי גרשוני, אורית סימן-טוב, ורדי כהנא, יגאל פליקס, יגאל שם טוב, יוסף
כהן, נועה צדקה, עדי נס, רונה יפמן, שרון בלבן


אוצר: יגאל פליקס


פתיחה: שישי 16.7.21 בשעה 12:00
נעילה: שבת 24.7.21

10 שנים | 10 אמנים | 10 ימים
 

הצלמות והצלמים שהוזמנו להשתתף בתערוכה התבקשו לבחור עבודות שלהם, אותן הם תופסים כמכוננות לתהליכי יצירתם, ולנמק מדוע הם רואים אותן ככאלו.