אוקטובר 2011

רועי כהן | מתן מיטווך | נעה ברזנר |                                                               

                                 

אוצרים | שגית זלוף נמיר ואסף גאם הכהן |                                        

בתערוכה Decomposing מוצגים שלושה בוגרים טריים ממחלקות שונות לצילום : מתן מיטווך (מנשר), נועה ברזנר (מוסררה) ורועי כהן (ויצו חיפה).

התערוכה בוחנת מהלך של פירוק החלל למרכיביו היסודיים, הפשטת הדימוי מזהותו, בדומה לתהליך הריקבון (Decomposing), בו מפורק החומר האורגאני למרכיבים בסיסיים כחלק מתהליך מחזור החומרים בטבע.

תהליך ה-Decomposing בעבודות בא לידי ביטוי בעקירת ועיקור האובייקטים מהפונקציה לה הם משמשים, על ידי התייחסות לצורניות האובייקט והחלל ולא למהותם, כך שבסוף הפעולה נותרים דימויים ריקים, מפורקים, מופשטים. דימויים בהם נמחק הייחוד,  אובדת הזהות של האובייקט והחלל.

בדימויים אלו נוכחות ההיעדר מוקצנת ומשתלטת על הקיים, כמתוך תמרון מתמטי או רטורי מסובך,  ההיעדר הופך ליש, האנטי-חומר הופך לחומר, ממלא כבמטה קסמים את הריק שנוצר בחלל, בתחום הגבול הצר שבין ה"יש" וה"לא-יש". הרי כולנו יודעים, גם אם איננו מאפשרים לתודעתנו להכיר בכך, כי בכל רגע נתון קיים הסיכוי (או שמא הסיכון) לאיון נוכחותנו בתוך עצמינו (ועצמותינו), מתוך מודעות שכזו, המרחק בין היש וההיעדר, נראה קצר מאוד.

על אף הליך הפירוק, המייצר ניכור בין האובייקט והחלל, ניתן לזהות בכל הדימויים את שרידי החומר המקורי, שרידים של פעולה מהונדסת, ממוכנת (צילום), המקשה לקבוע האם המצב המתועד הוא של טרום או שמא פוסט חיים.


 
PDP Invitation. Photo:Roi Cohen, Phone
"...Matan Mittwoch, From the series "Nine till five till
Noa Brezner, Stream #1