#1 | אבינועם שטרנהיים | כוכב ההריסות

נובמבר 2010


 
הזמנה לתערוכה