הנזק נעשה | אייל אגיבייב |


- The Damage is Done 05.08 - 18.09.2021


התערוכה הנזק נעשה The Damage is Done, יוצאת מתוך דמותו של איקרוס כסמל לגבריות טרגית. מסע הנפילה מתואר דרך דימויים המציגים סוף ידוע מראש. המלנכוליה המתבוננת דרך נוף עירוני, מוזנח, כזה שאף פעם לא מגיע לידי סיום, משתנה, מעוכב וגורם לאי סדר, היא סביבת ההתרחשות בחייו של האנטי גיבור והיא זו שנותנת לו משמעות.


נקודת הפתיחה בתערוכה היא עבודת קולט השמש שכשל ופולט את קרני השמש חזרה, הוא העד הראשון לנפילה.

האובייקטים לקוחים מהיומיומי, מוצגים כשרידים ארכיאולוגים ועדויות מההווה, נאספו מסביבתם הטבעית לסביבה חדשה, מלאכותית-תיאטרלית.

הכתמים הופכים למוטיב חוזר בעבודות, כפי שהם מופיעים ברחוב, במרחב ועל הגוף. כתמים אלה הם קו מקשר בין החי והדומם, מסמנים פוטנציאל לפגיעות.

העבודה שחותמת את התערוכה היא צילום בעיבוד דיגיטלי, ממוסגרת בצורת טרפז, בו נראות רגליים מנותקות מגוף וזהות. נחות-מונחות על שקע בתוך כר דשא, מעלות שאלות על מה אירע רגע לפני ומציגות קסום ועלוב המתקיימים בסימולטניות.