6.08.15-8.08.15

מנחות: שרה פילר | נועה בן-נון מלמד

משתתפים: דדי אליאס | אריאלה גבאי | מעין טפר | נטלי לביץ' | יעל מאירי | איציק מור | דניאל עין מור

-------

העבודות המוצגות בתערוכה נוצרו במסגרת הסדנה שהתקיימה במהלך השנה האחרונה אצל 'רֵעַ - בית מלאכה לצילום'. משתתפי הסדנה, יוצרים, בוגרי בתי ספר לצילום, משתמשים בחלל הגלריה בכדי להתנסות באפשרויות תצוגה של פרגמנטים מתוך עבודתם.


דניאל עין מור
בוחן את צלע ההר שבצילו גדל. סודותיו של המקום מסיטים אותו מהשבילים והמקומות המוכרים לו, מתחילים לשנות צורה לנגד עיניו והופכים לכמה רגעים למקום אחר.

י. מאירי
בונה בחלל מיצב מתחביר של שני צילומים שפורקו ונבנו מחדש על גבי ארגזי קרטון. העבודה מתמצתת עיסוק רחב יריעה בסוגיות מגדריות, פוליטיות ומקומיות.

מעין טפר
מציגה ספר, מסע בזמן ובחלל, בחיפוש אחר מראות זרים במרחבים מוכרים.
רגע הצילום הופך להיות אירוע שיקרה, אבל כבר קרה; שריד של העתיד בעבר.

דדי אליאס
מציב את המצלמה במקומות ריקים מאדם וקופץ אל תוך קירות שניצבים מולו. המפגש עם הקיר הופך לכאורה לפרפורמנס בן שנייה, בו מתועדת פעולה מופרכת, כמעט דמיונית, אך מנגד אמיתית, פיזית ואף כואבת.

נטלי לביץ'
בחרה שלושה דימויים מתוך פרויקט שהיא מצלמת לאורך זמן בתקוע ד', התנחלות בצפון מדבר יהודה.

אריאלה גבאי מציבה מצלמת וידיאו אל מול אובייקטים יומיומיים. הדימויים שנוצרים, המופיעים ונעלמים ומשנים צורה, הינם תוצר של תנועת האור לאורך זמן.

איציק מור
מציג אובייקט אחד בארבע גרסאות, מעין ממצא גיאולוגי/ ארכיאולוגי. באמצעות ההצבה בחלל התצוגה, הדימויים הופכים להיות שוב אובייקטים, כשהגודל וקנה-המידה שלהם משתבשים. 

 
י. מאירי
איציק מור
דניאל עין מור