10.09.15-12.09.15

משתתפים: אלדד מנוחין | רועי כהן

אוצר | יובל חי

-----

 כפי הנראה / as it seems
מנוחין משוטט ברחובות ירושלים כהן ביפן, האחד תייר והשני תייר בעירו

החיבור בין השניים מייצר מחרוזת האיקו

 
רועי כהן
אלדד מנוחין
אלדד מנוחין
רןעי כהן