15.10.15-17.10.15

---------

תערוכת הצילום הזוגית שבת אחים של דניאל צאל ובניימין רייך, תפתח בגלריה אינדי ב- 15.10 לסוף שבוע אחד. התערוכה ממשיכה את שיתוף הפעולה בין האמנים, שהציגו ביחד ביריד האמנות 'Position' שהתקיים בברלין בחודש שעבר.
מקבץ העבודות משרטט דיוקן מורכב של מיניות גברית, שנוגעת בעולם החילוני והישיר דרך עבודתו של צאל ובדתי או הרוחני כפי שהוא מוצג בעבודתו של רייך.
 
בנימין רייך, 2015
דניאל צאל, 2015
דניאל צאל, 2014
בנימין רייך, 2014